O NAMA AKTIVNOSTI ČLANOVI GENERACIJE STATUT INFORMACIJE PRISTUPNICA LINKOVI KONTAKT

Sukladno članku 11. i 37. Zakona o udrugama (Narodne Novine br. 70/97. od 07. srpnja 1997.g.), Skupština Udruge kapetana i poručnika trgovačke mornarice Zadar, na sjednici održanoj dana 22. prosinca 1997 donijela je:

STATUT
UDRUGE KAPETANA I PORUČNIKA TRGOVAČKE MORNARICE ZADAR

I.
OPĆE ODREDBE


Članak 1.
Udruga kapetana i poručnika trgovačke mornarice Zadar ( u daljnjem tekstu UDRUGA) je strukovna udruga kapetana i poručnika trgovačke mornarice, u koju se slobodno udružuju fizičke i pravne osobe radi ostvarivanja svojih osobnih i zajedničkih interesa i djelovanja na području struke, bez namjere stjecanja dobiti.

Članak 2.
Naziv udruge je: UDRUGA KAPETANA I PORUČNIKA TRGOVAČKE MORNARICE ZADAR
Skraćeni naziv Udruge je: UDRUGA NAUTIČARA ZADAR

Članak 3.
Sjedište Udruge je u Zadru, Poljana Pape Aleksandra III 3. Udruga djeluje na području Zadarske Županije.

Članak 4.
Pečat Udruge je okruglog oblika, promjera 35 milimetara, obrubljen vanjskom debljom i unutrašnjom tanjom crtom, s natpisom: UDRUGA KAPETANA I PORUČNIKA TRGOVAČKE MORNARICE - ZADAR, u sredini je znak Udruge: stilizirana ruda kormila sa sidrom u sredini. Zastava Udruge je stilizirana ruda kormila sa sidrom u sredini na plavom plamencu zlatnom bojom obrubljen. Amblem Udruge je okrugli, sa istim znakom kao i zastava Udruge.

<< >>