O NAMA AKTIVNOSTI ČLANOVI GENERACIJE STATUT INFORMACIJE PRISTUPNICA LINKOVI KONTAKT

Članak 5.
Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik i tajnik Udruge.

II.
JAVNOST RADA I INFORMIRANOST


Članak 6.
Rad Udruge je javan.
Javnost rada i obavještavanja osigurava se:
- pismenim obavijestima
- izvještavanjem na skupštini
- preko tiska i drugih sredstava priopćavanja
- ostale moguće načine

III.
CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE


Članak 7.
Udruga ima svojstvo pravne osobe. Pravnu sposobnost Udruga stječe upisom u registar, kod Zakonom određenog tijela državne uprave. Za preuzete obaveze Udruga odgovara svim svojim sredstvima kojima raspolaže. Udruga ima svoj žiro račun.

Članak 8.
Udruga može biti udružena sa:
-drugim srodnim udrugama
-drugim srodnim međunarodnim udrugama

<< >>